wtorek, 4 czerwca 2013

Plac Grzybowski

W XVII wieku krzyżował się tu drogi prowadzące do Zamku Ujazdowskiego, Starego Miasta i wsi Służewiec. Wkrótce niezabudowany plac zamienił się w targowisko jurydyki Grzybów. W latach 1786-87 zbudowano na nim ratusz Grzybowa. Cztery lata później jurydykę zlikwidowano, a w ratuszu umieszczono więzienie. Po klasycystycznym budynku nie ma już śladu, rozebrano go w I połowie XIX wieku.

W XIX wieku trójkątny plac zwany wówczas Rynkiem Grzybowskim obudowano klasycystycznymi kamieniczkami. W 1861 roku ruszyła budowa zaprojektowanego przez Henryka Marconiego kościoła Wszystkich Świętych. Styl budowli nawiązuje do renesansowego kościoła św. Justyny w Padwie.


Kościół budowano przez ponad 30 lat. Ostatnie ukończono go w 1895 roku. Wkrótce po tym uporządkowano plac: pokryto go nawierzchnią z kostki bazaltowej, zlikwidowano targowisko, zadbano o skwer.Był to jeden z trzech kościołów katolickich, które podczas okupacji zostały włączone do getta. W obrębie getta znajdował się do 1942 roku.

W czasach gdy okolice placu zamieszkiwali Żydzi znajdowało się tu mnóstwo małych sklepików z artykułami żelaznymi.

Kamień upamiętniający wydarzenia z 13 listopada 1904 roku. Wtedy to carska policja i żandarmeria konna brutalnie rozpędziła manifestację przeciwko powoływaniu Polaków do armii carskiej.

Plac Grzybowski w odsłonie zimowo-nocnej:1 komentarz: